Osobnostně sociální témata

Programy jsou zaměřené na podporu dobrého klimatu ve školních kolektivech, rozvoj spolupráce, respektu k odlišnostem a sebehodnocení. Odehrávají se v prostředí vlastní třídy a při pobytových adaptačních kurzech na různých místech v přírodě. Programy mohou být po domluvě vytvořeny také na míru jednotlivým třídám a jejich aktuálním potřebám.

Nabídka se týká také kolektivů žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, s mentálními nebo fyzickými handicapy, kolektivům tříd praktických škol. 

Za jeden provaz

Program je zaměřen na rozvoj osobnostně-sociálních kompetencí žáků s důrazem na podporu příznivého klimatu třídy/školy. Obsahem programu je zejména podpora vzájemné spolupráce a respektu k odlišnostem a pozitivního vztahu žáků ke škole. Program využívá mj. následující vzdělávací metody a principy: kritické myšlení, dramatická výchova, zážitková pedagogika, kooperativní vyučování, respektující přístup..
Program je veden zkušenými lektory v osobnostně sociální výchově a jeho součástí je také metodická podpora pedagogických pracovníků v oblasti školního klimatu a hodnocení žáků.

Délka programu: 240 + 240 minut
Cílová skupina / počet: 1.-9. ročník ZŠ / celá třída
Prostředí: škola
Termín: celoročně
Cena: dohodou dle počtu žáků a cestovného
programy/p9211376
programy/11
programy/img-20220920-wa0009

Jsme na jedné lodi 1 + 2

Adaptační program složený z úvodního setkání ve škole a následného dvoudenního adaptačního pobytu mimo školní prostředí.

Délka programu: 18hodin
Cílová skupina / počet: 1.-9. ročník ZŠ / celá třída
Prostředí: školy, penzion, příroda
Termín: celoročně
Cena: dohodou dle rozsahu, počtu žáků a cestovného
programy/1692190483_9
programy/20220905-192115

Třída plná zážitků 1 + 3

Adaptační program složený z úvodního setkání ve škole a následného třídenního adaptačního pobytu mimo školní prostředí.

Délka programu: 26hodin
Cílová skupina / počet: 3.-9. ročník ZŠ / celá třída
Prostředí: škola, penzion, příroda
Termín: celoročně
Cena: dohodou dle počtu žáků a cestovného
programy/5886373372500229066-121

Jsme tým

Programové bloky, zaměřené na rozvoj osobnostně sociálních kompetencí – simulační hry, kooperativní a důvěrové aktivity, sebehodnocení, empatie, pozitivní zpětná vazba apod.

Délka programu: 120 - 300 minut
Cílová skupina / počet: 1.-9. ročník ZŠ / celá třída
Prostředí: škola, příroda, zahrada
Termín: celoročně
Cena: dohodou dle počtu žáků a cestovného
programy/1
programy/9
programy/12

Adaptační kurz na míru vaší škole

Připravíme pro vás adaptační kurz na míru, zahrnující tyto programové prvky a metody: 
zážitkové hry včetně reflexe, pozitivní zpětná vazba, tvořivé aktivity (např. výroba buttonků, erbu nebo vlajky třídy), vycházky do přírody, relaxační techniky, dělení do skupin, důvěrové aktivity apod., přípravná schůzka pedagogů před programem a reflexe po programu. Důležitým prvkem je využití přírody jako prostředí pro jednotlivé aktivity.

Délka programu: 1 den - týden
Cílová skupina / počet: 1.-9. ročník ZŠ / celá třída
Prostředí: škola, příroda, zahrada
Termín: celoročně
Cena: dohodou dle rozsahu, počtu žáků a cestovného
programy/7
programy/10
programy/pa041441

Rytmy nás baví

Program na podporu sebevyjádření a týmové spolupráce ve školním kolektivu. Rytmická cvičení s různými hudebními nástroji (Orffovy nástroje, bubínky, boomwhackers, chřestidla apod.), nácvik jednoduché společné skladby, využití techniky body percussion (bubnování na tělo). Využity budou také dech jako přirozený relaxační nástroj a prvky dramatické výchovy.

Délka programu: 100 minut
Cílová skupina / počet: 1.-9. ročník ZŠ / celá třída
Prostředí: škola
Termín: celoročně
Cena: dohodou dle počtu žáků a cestovného
programy/20220424-102903
programy/20230217-134850
programy/20230217-135037

Ing. Lubomír Jiřiště

Adresa:
Žďár 26
Levínská Olešnice, 507 91

IČ: 86997718