Pro základní školy

Polytechnická témata

Programy se zaměřením na rozvoj manuální zručnosti a kreativity. Využity budou především kombinace různých výtvarných technik a přírodní materiály.

Více

Environmentální témata

Programy se odehrávají především formou badatelských expedic na zajímavých místech přírody České republiky. Rozvoj znalostí a dovedností v environmentálních tématech je podpořen přímým kontaktem žáků s přírodou, samostatnými i skupinovými činnostmi a reflexí zaměřenou na znalosti, dovednosti a emoční prožívání programů. Žáci se postupně učí pracovat s konceptem badatelsky orientované výuky, položení výzkumné otázky, stanovení a ověření hypotézy a následnou reflexi.

Více

Osobnostně sociální témata

Programy jsou zaměřené na podporu dobrého klimatu ve školních kolektivech, rozvoj spolupráce, respektu k odlišnostem a sebehodnocení. Odehrávají se v prostředí vlastní třídy a při pobytových adaptačních kurzech na různých místech v přírodě. Programy mohou být po domluvě vytvořeny také na míru jednotlivým třídám a jejich aktuálním potřebám.

Nabídka se týká také kolektivů žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, s mentálními nebo fyzickými handicapy, kolektivům tříd praktických škol. 

Více

Ing. Lubomír Jiřiště

Adresa:
Žďár 26
Levínská Olešnice, 507 91

IČ: 86997718