Naše programy

Programy pro děti jsou zaměřené na oblast environmentálního vzdělávání a rozvoje osobnostně sociálních kompetencí dětí předškolního a školního věku. Využíváme zejména metody zážitkové pedagogiky, badatelsky orientované výuky, projektového učení, kritického myšlení, Montessori pedagogiky a samozřejmostí je respektující přístup k dětem. 

Podporujeme děti v samostatnosti, rozvíjíme jejich přirozenou touhu po poznání. Inspirujeme je formou osobních zážitků při objevování tajů přírody i lidských vztahů.

Naše programy jsou vhodné také pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, sociálními, fyzickými či mentálními handicapy.

Programy pro dospělé nabízejí široké spektrum jejich zaměření, od relaxačních, odpočinkových, přes zážitkové, teambuildingové až po vzdělávací a rozvojové.
Mezi těmito programy naleznete také aktivity pro děti na Vaší dovolené, kdy Vy se můžete věnovat odpočinku.

Aktuality

Nebyl nalezen žádný obsah.

„Zkušenost je nejlepší učitelkou.“ EXPERIENTIA EST OPTIMA RERUM MAGISTRA.

Ing. Lubomír Jiřiště

Adresa:
Žďár 26
Levínská Olešnice, 507 91

IČ: 86997718