Naše programy

Programy pro děti jsou zaměřené na oblast environmentálního vzdělávání a rozvoje osobnostně sociálních kompetencí dětí předškolního a školního věku. Využíváme zejména metody zážitkové pedagogiky, badatelsky orientované výuky, projektového učení, kritického myšlení, Montessori pedagogiky a samozřejmostí je respektující přístup k dětem. 

Podporujeme děti v samostatnosti, rozvíjíme jejich přirozenou touhu po poznání. Inspirujeme je formou osobních zážitků při objevování tajů přírody i lidských vztahů.

Programy pro dospělé nabízejí široké spektrum jejich zaměření, od relaxačních, odpočinkových,
přes zážitkové, teambuildingové až po vzdělávací a rozvojové.

"Vzdělávat znamená rozdmýchávat oheň, nikoli plnit sudy.“

Ing. Lubomír Jiřiště

Adresa:
Žďár 26
Levínská Olešnice, 507 91

IČ: 86997718