Environmentální témata

Programy se odehrávají především formou badatelských expedic na zajímavých místech přírody České republiky. Rozvoj znalostí a dovedností v environmentálních tématech je podpořen přímým kontaktem žáků s přírodou, samostatnými i skupinovými činnostmi a reflexí zaměřenou na znalosti, dovednosti a emoční prožívání programů. Žáci se postupně učí pracovat s konceptem badatelsky orientované výuky, položení výzkumné otázky, stanovení a ověření hypotézy a následnou reflexi.

Po stopách vydry

Seznámíme se s životem vydry říční, formou badatelských metod zjistíme kolik váží, čím se živí, proč jí není ve vodě zima a další zajímavosti. Ve druhé části programu vyrazíme přímo do jejího životního prostředí, k horské řece a budeme pátrat po pobytových znameních, důležitý při hledání bude pro nás především čich. 

Délka programu: 120minut + 240minut
Cílová skupina / počet: 1. - 9. ročník ZŠ / do 20 žáků
Prostředí: škola, řeka
Termín: celoročně
Cena: dohodou dle počtu žáků a cestovného
programy/foto9062
programy/po-stopach-vydry2

Bádáme s přírodou - fotosyntéza, dýchání, zvuky, světlo, teplota...

* PROGRAMY LZE OBJEDNÁVAT OD ZÁŘÍ 2023 *
Badatelské programy v přírodě s využitím citlivých čidel na měření kyslíku, teploty, větru, oxidu uhličitého, která měřené veličiny okamžitě zobrazují na telefonu či notebooku. Žáci mohou praktickými pokusy ověřovat přírodní jevy jako např. fotosyntézu, hoření, vítr, dýchání, sluneční záření, UV, měření pH, šíření zvuku a další. Badatelsky orientované vzdělávání učí žáky stanovovat výzkumné otázky, ověřovat a vyvracet hypotézy, rozumět přírodním jevům v souvislostech.
Konkrétní témata a výzkumné otázky lze přizpůsobit různým předmětům, tématickým blokům, ročnímu období, typu prostředí.

Při bádání žáci použijí kvalitní čidla od firmy Vernier.

Délka programu: 180-300 min
Cílová skupina / počet: 1.-9. roč. ZŠ/do 20 žáků
Prostředí: příroda, škola
Termín: celoročně
Cena: dohodou dle rozsahu, počtu účastníků a cestovného
programy/dsc00276n
programy/dsc09935
programy/gdx-o2

Výprava za splešťulí

Badatelský program zaměřený na život bezobratlých ve stojatých a tekoucích vodách. Žáci si stanoví hypotézu a vlastním bádání si ověří bohatost života ve vodním prostředí. Drobné živáčky budeme sledovat pod lupou a naučíme se používat šetrnou entomologickou pinzetu, misky s lupou, určovací klíč, sítka a další badatelské pomůcky.

Délka programu: 150 minut
Cílová skupina / počet: 1.-9. ročník ZŠ / do 25 žáků
Prostředí: rybník, potok
Termín: duben-červen
Cena: dohodou dle počtu žáků a cestovného
programy/sples3
programy/22
programy/p6014413

BADATELÉ V PŘÍRODĚ

Vzdělávací program s využitím badatelsky orientované výuky a zážitkové pedagogiky. Společně vytvoříme tým přírodovědných badatelů, jehož úkolem je prozkoumat tajemství přírody, především lesa a horského potoka či tůně. Nejprve se vybavíme základními znalostmi o prostředí lesa a potoka a naučíme se používat badatelské metody. Následně si zajímavými pokusy a objevy ověříme platnost některých ekologických souvislostí.

Délka programu: 120 +120minut
Cílová skupina / počet: ZŠ 1.-9. ročník / do 25 žáků
Prostředí: les, potok
Termín: září-říjen, květen-červen
Cena: dohodou dle počtu žáků a cestovného

Netopýří tajemství

Vzdělávací program s využitím zážitkové pedagogiky, při kterém se seznámíme  s životem netopýrů, formou badatelských metod zjistíme jak se orientují ve tmě, proč mají bílý nos, kde je najdeme v zimě a  další zajímavosti. 
(Pozn.: V zimním období příp. možnost návazného programu v přírodě - návštěva zimoviště netopýrů).

Délka programu: 120 minut
Cílová skupina / počet: ZŠ 1.-9. ročník / do 25 žáků
Prostředí: škola
Termín: celoročně
Cena: dohodou dle počtu žáků a cestovného
programy/21
programy/20230218-104853
programy/1677059332_img-20230218-wa0025

Krkonoše

Interaktivní vzdělávací program s promítáním fotografií, ukázkami přírodnin, audio a video nahrávkami.
Vydáme se poznávat tajemství krkonošské přírody ukrytá vysoko v horách i hluboko v temném podzemí. Dozvíme se proč jsou orchideje tak vzácné, koho na rašeliništi potkala moruška i která hornina je nejstarší. Malý kvíz nás zavede za velkými šelmami, které se do Krkonoš pomalu vrací. Proměníme se také v dávné obyvatele hor a vyzkoušíme si jak těžko se tehdy horalům žilo.

Délka programu: 100 minut
Cílová skupina / počet: ZŠ 1. - 9. ročník / do 25 žáků
Prostředí: škola
Termín: celoročně
Cena: dohodou dle počtu žáků a cestovného
programy/arnika
programy/vlk
programy/vodopad

Ptačí koncert

Jarní příroda je plná ptačího zpěvu, kterým opeřenci dávají najevo svou touhy k rozmnožování i značí své teritorium. Společně se vydáme tyto zpěvy nahrávat a určovat jednotlivé druhy ptáků, pozorovat je dalekohled, hledat jejich hnízda, dutiny, učit se čím se živí i čím krmí své mladé. Pracovní listy a určovací klíče, mobilní aplikace na určování druhů podle hlasu, dalekohledy, to vše nám bude ku pomoci při této jarní badatelské výpravě.

Délka programu: 180-240min
Cílová skupina / počet: 1.-9. roč. ZŠ/do 25 žáků
Prostředí: příroda, lesy, louky
Termín: duben-květen
Cena: dohodou dle rozsahu, počtu účastníků a cestovného
programy/cervenka
programy/dalekohled
programy/birdnet

Krkonoše všemi smysly

Při tomto programu prozkoumáme prostředí lesa a louky při využití všech lidských smyslů. Postupně objevíme přírodní vůně, chutě, tvary, barvy i zvuky. Společně se naladíme na skutečnost, že člověk je součástí přírody a její bezprostřední vnímání je pro nás velmi důležité.

Délka programu: 180 minut
Cílová skupina / počet: ZŠ 1.-9. ročník / do 25 žáků
Prostředí: les, potok
Termín: září-říjen, duben-červen
Cena: dohodou dle počtu žáků a cestovného
programy/8
programy/foto9693

Landart

Program zaměřený na využití přírodnin při tvorbě obrazů. Proměníme se v přírodní umělce a formou přímého kontaktu s kameny a dalšími přírodninami bude u žáků posílena schopnost vnímání přírody jako místa pro relaxaci, prohloubení vztahu k živé i neživé přírodě a jejímu vnímání všemi smysly. V závěru proběhne reflexe a sdílení těchto pocitů.

Délka programu: 150 minut
Cílová skupina / počet: ZŠ 1.-9. ročník / do 25 žáků
Prostředí: les, potok
Termín: září-říjen, duben-červen
Cena: dohodou dle počtu žáků a cestovného
programy/img-20221011-112107
programy/img-20221011-wa0009
programy/img-20221011-wa0013

Za obřími hrnci do kaňonu Jizery

Badatelský program v divokém kaňonu Jizery u Semil zaměřený na přírodní zajímavosti Evropsky významné lokality. Předmětem zkoumání bude aktuální stav přírody, vzácných i nežádoucích rostlin, tajemných zvířat i technických zajímavostí (malá vodní elektrárna). Třída se promění ve vědeckou expedici a do mapy zaznamenají svá pozorování.

Délka programu: 240 minut (+ doprava na místo)
Cílová skupina / počet: ZŠ 3.-9. ročník / do 25 žáků
Prostředí: kaňon Jizery u Semil
Termín: září-říjen, duben-červen
Cena: dohodou dle počtu žáků a cestovného
programy/img-20220614-102804
programy/img-20220614-124035
programy/img-20220614-111829

Za krásou polodrahokamů

Badatelský program za tajemstvím polodrahokamů (jaspisy, acháty, křišťály, ametysty, zkamenělé dřevo apod.), které si žáci sami nasbírají a dozvědí se o jejich vzniku. Součástí programu může být také návštěva Klenotnice v Nové Pace a vybrané kousky kamenů je možné nechat vybrousit a vyleštit u brusiče ve Studenci.

Délka programu: 240 minut (+ doprava na místo)
Cílová skupina / počet: ZŠ 3.-9. ročník / do 25 žáků
Prostředí: okolí Nové Paky
Termín: září-říjen, duben-červen
Cena: dohodou dle počtu žáků a cestovného
programy/18
programy/foto1879
programy/foto1871

Sněhová expedice za Hančem a Vrbatou

Náročnější terénní expedice na hřebeny Krkonoš, zaměřená na zimní ekologii. Součástí programu je vykopání sněhové sondy a bádání v její struktuře (měření teploty, tvrdosti, vodní kapacity, zrnitosti) a představení dramatického krkonošského příběhu.

Délka programu: 240 - 300 minut (+ doprava na místo)
Cílová skupina / počet: ZŠ 5.-9. ročník / do 25 žáků
Prostředí: Labská louka
Termín: prosinec-březen (dle sněhových podmínek)
Cena: dohodou dle počtu žáků a cestovného
programy/20220414-121511
programy/a

Stopy zvířat

Terénní program, zaměřený na pozorování a poznávání pobytových znamení zvířat, která žijí v daném typu prostředí (les, louka, potok). Žáci prozkoumají vybrané území, zmapují a nasbírají pobytová znamení a při následné reflexi sdílejí své objevy. Součástí programu je dílnička na odlévání jejich stop pomocí sádry. 

Délka programu: 120 minut (x doprava na místo)
Cílová skupina / počet: ZŠ 1.-9. ročník / do 25 žáků
Prostředí: příroda
Termín: celoročně
Cena: dohodou dle počtu žáků a cestovného
programy/foto0110
programy/foto0116
programy/foto8915

Stromy, keře

Program v přírodě, zaměřený na místní druhy stromů a keřů s využitím prvků dramatické výchovy. Podle ročního období je doplněný rukodělnými aktivitami – tvorba podzimních věnečků, sběr plodin, sledování fenologie pupenů a květů.

Délka programu: 120 minut
Cílová skupina / počet: ZŠ 1.-9. ročník / do 25 žáků
Prostředí: příroda
Termín: jaro, léto, podzim
Cena: dohodou dle počtu žáků a cestovného
programy/16
programy/14
programy/15

Výprava za sovím pírkem

Zážitkový program v lese, při které poznáme utajený život sov. Budeme vzhlížet do korun stromů po jejich hnízdech, poznávat vajíčka, poslouchat hlasy. Pokusíme se také zaslechnout neslyšný šum jejich křídel. Na závěr budeme hledat malé důkazy o velké soví hostině.

Délka programu: 120min
Cílová skupina / počet: ZŠ 1.-5. ročník / do 25 žáků
Prostředí: les
Termín: jaro, léto, podzim
Cena: dohodou dle počtu žáků a cestovného
programy/img-20221012-104408
programy/img-20221012-090231
programy/img-20221012-092508

Po stopách dávných zlatokopů

Zážitkový program v atraktivním prostředí údolí Zlatého potoka. Půjdeme po stopách dávných dobyvatelů zlata, navštívíme místa, kde se zlato rýžovalo i povrchově dobývalo, dozvíme se co jsou sejpy a co dědičná štola. Zlatým hřebem programu bude pokus o rýžování zlata pomocí sítek, misek, lup...

Délka programu: 180min
Cílová skupina / počet: ZŠ 1.-5. ročník / do 25 žáků
Prostředí: příroda, Zlatý potok u Mladých Buků
Termín: jaro, léto, podzim
Cena: dohodou dle počtu žáků a cestovného

Ke včelám na dosah

Zajímá-li vás intimní život včel, nabízíme vám možnost nahlédnout do jejich díla a do včelařova řemesla. V blízkosti zahrady Bylinky z ráje chováme několik včelstev. Seznámíme vás s malým včelařským provozem a dovolí-li to aktuální procesy ve včelstvu, nahlédneme i do včelího úlu.
Návštěva včelařského stanoviště se sestává z prohlídky zahrady (sledování sezonních rostlin a přítomnost hmyzu včetně včel), včelařského zázemí a z praktických a badatelských činností na včelařském stanovišti (např. sestavení úlu, příprava dýmáku před prohlídkou včelstva, rozeznávání pohlaví včel na plástu podle tvaru jejich těla, kde najdeme v úlu med a z čeho vlastně včely staví svá obydlí). Návštěvy včelnice jsou zamýšlené pro skupiny do 20 dětí, děti pracují v malých skupinách (do 5 žáků). Doba návštěvy 2,5-3h.

Návštěvě včel může předcházet úvodní část ve škole (cca 2h). Není podmínkou, je však pro děti výhodou, když přicházejí na včelařské stanoviště již poučeny. Prohloubí to kvalitu návštěvy i prekoncept vědomostí dětí.

Délka programu: 150-180min (příp. +120min ve škole)
Cílová skupina / počet: ZŠ 1.-9. ročník, zájmové skupiny dětí/do 20 dětí
Prostředí: příroda, včelnice/škola
Termín: duben-květen (po domluvě)
Cena: dohodou dle počtu dětí a vzdálenosti
programy/img-5229
programy/img-5203
programy/283927991-5697169143650812-6876223439014280264-n

Léčivé byliny na našem stole i v lékárně

Léčivé rostliny najdeme v přírodě takřka na každém roku. Jsou to naši pomocníci při péči o výživu i zdraví. Při programu využijeme byliny, které rostou v okolí školy, naučíme se je poznávat a využít při přípravě několika pokrmů i léčivých přípravků. Druhy léčivek budou zálěžet na konkrétním ročním období a blízkosti přírody.

Délka programu: 120-180 min
Cílová skupina / počet: 5.-9. roč. ZŠ/ do 20 žáků
Prostředí: škola, příroda (školní kuchyňka)
Termín: duben-září
Cena: dohodou dle rozsahu, počtu účastníků a cestovného

Škola v přírodě

Jezdíte s Vašimi žáky na školu v přírodě a rádi byste obohatili výuku přírodovědných a osobnostně sociálních předmětů? Využijte některé z našich připravených programů v nabídce nebo Vám sestavíme přírodní rozvrh dle Vašich představ. Využijeme především badatelské metody, zážitkovou pedagogiku, učení v souvislostech a projektové učení.

Délka programu: dle Všeho zájmu
Cílová skupina / počet: 1.-9. ročník ZŠ
Prostředí: příroda, penzion
Termín: celoročně
Cena: dle rozsahu a počtu žáků
programy/dsc00429

Ing. Lubomír Jiřiště

Adresa:
Žďár 26
Levínská Olešnice, 507 91

IČ: 86997718