Pro mateřské školy

Environmentální témata

Při těchto programech je podporován emoční vztah dětí k přírodě a její smyslové vnímání. Hravou formou se seznamují s živočichy a rostlinami naší přírody, využívány jsou formy zážitkové pedagogiky. Prostředím jsou školky, školní zahrady a blízké okolí s lesy, loukami, tůňkami.

Více

Polytechnická témata

Programy se zaměřují na rozvoj jemné motoriky dětí zábavnou formou s postupným osvojováním práce s bezpečným nářadím a základními pracovními postupy. Výstupem jsou také vždy drobné výrobky z převážně přírodních materiálů.

Více

Ing. Lubomír Jiřiště

Adresa:
Žďár 26
Levínská Olešnice, 507 91

IČ: 86997718